ceny jsou včetně DPH

Čištění stolního počítače — 200 Kč

 • montáž/demontáž (sejmutí krytu a následovné namontování)
 • ESD ofuk vzduchem (chladiče, filtry, zdroj, skříň…)
 • očištění vnějších částí (mytí přípravkem)
 • vizuální kontrola kondenzátorů, zdroje a optické mechaniky…
 • použití chemických přípravků

Čištění přenosného počítače — 350 Kč

 • montáž/demontáž
 • ESD ofuk vzduchem (klávesnice, chladiče…)
 • očištění vnějších částí (mytí přípravkem)
 • vizuální kontrola konektorů, zdroje, optické mechaniky, klávesnice…
 • použití chemických přípravků

Diagnostika počítače — od 200 Kč

 • testování
 • zjištění závady
 • použití měřících a chemických přípravků
 • v případě, že je zařízení znečištěné – připočítává se automaticky i čištění
 • v případě dlouhodobého testování (vice než jeden den) je cena služby individuální
 • v případě opravy je diagnostika již započítána do ceny opravy

Oprava operačního systému — od 200 Kč

 • instalace ovladačů
 • aktualizace
 • oprava problémů při spouštění
 • cena opravy systému se může lišit v závislosti na stavu systému a ostatních okolnostech

Instalace systému — od 1000 Kč

 • instalace systému dle Vaší licence
 • instalace ovladačů
 • aktualizace
 • aktivace dle licence
 • instalace základního programového vybavení (Chrome, VLC …)
 • cena zahrnuje čistění
 • v závislosti na dostupnosti instalačního média a ovladačů se může cena lišit (exotické varianty OS… nestandardní hardware… )

Zálohování dat — od 200 Kč

 • stažení a opětovné nahrání Vašich dat při údržbě zařizení
 • antivirová kontrola
 • cena je do objemu dat 100GB – větší zálohy budou účtovány individuálně
 • pokud je mezi daty výjimka, která neprojde virovou kontrolou – Prosím, HLASTE předem

Čištění tiskárny — od 200 Kč

 • vizuální kontrola mechanických dílů (ozubená kola, podavače, optické odměřování)
 • kontrola stavu spotřebního materiálu (barvy, pásky … )
 • čištění hlavy / laserové jednotky …
 • očištění vnějších částí (mytí přípravkem)
 • čištění odměřování a podavače
 • použití měřících a chemických přípravků
 • v případě, že před nebo během čištění bude potřeba doplnit spotřební materiál – budete kontaktováni a materiál bude po domluvě doplněn
 • v případě delšího (záchranného) procesu čištění bude cena individuální

Nastavení / instalace software — od 100 Kč

 • instalace nebo nastavení zvoleného softwaru
 • cena se může lišit v závislosti na dostupnost softwaru a požadavků zákazníka

Individuální práce u zákazníka — od 300 Kč

 • doprava zařízení od nebo k zákazníkovi
 • nastavení, diagnostika nebo oprava na místě
 • cena se skládá z hrazení cestovních nákladů (doprava) a hodinové taxy
 • v případě neoprávněného servisu internetu bude účtováno dle platného ceníku
 • cena 1km je 4 Kč
 • každá započatá hodina je 300 Kč

Oprava zařízení — od 200 Kč

 • demontáž / montáž
 • kontrola zařízení
 • letování …
 • použití měřících a chemických přípravků
 • v případě nutnosti čištění zařízení před/během opravy – bude přiúčtováno čištění
 • cena opravy se může lišit v závislosti na stavu zařízení a ostatních okolnostech
 • pokud se během opravy ukáže, že je zařízení neopravitelné – bude účtována diagnostika

Cena použitého materiálu bude přiúčtována.