Dvojnásobné rychlosti

Jako Váš lokální poskytovatel internetu si dobře uvědomujeme narůstající potřeby domácností na kapacitu připojení.

Proto naši síť neustále modernizujeme a od 2. 2. 2023 pro Vás navyšujeme rychlost internetu.

Moderní optická síť

Zrychlení se týká všech přípojek v bytových domech s hromadným kabelovým rozvodem připojených k naší moderní FTTB optické síti.

Bez závazků

Vaše smlouva zůstává i nadále uzavřena na dobu neurčitou a lze ji kdykoliv zrušit s 30denní výpovědní lhůtou.

Bez starostí

Navýšení probíhá automaticky a z Vaší strany není třeba žádá akce.

<strong>Dvojnásobné rychlosti</strong>